Zinovii Tolkatchev. "Auschwitz-Birkenau, 1945"

Zinovii Tolkatchev

Auschwitz-Birkenau, 1945

Lápiz sobre papel
Cortesía de Anel Tolkatcheva e Ilya Tolkatchev