לוגו יד ושם

סיפורה של הקהילה היהודית בסטשוב

העיירה סטשוב שוכנת במרכז פולין. עדויות ראשונות על התיישבות יהודים במקום מופיעות כבר מהמאה ה-16, ומראשית התיישבותם הייתה במקום קהילה מאורגנת. חצי מתושביה לפני השואה היו יהודים, והם חיו בקהילה תוססת ומגוונת שהיוותה חלק בלתי נפרד מהעיירה. חיי הקהילה העשירים כללו פעילות ענפה בתחומי התרבות, החינוך, הדת והחסד. בקהילה פעלה "אגודת ישראל", ארגון דתי אורתודוקסי שבקש להתמודד עם האתגרים שהביאה עמה המודרנה לחברה הדתית לצד ארגון הפועלים היהודי הבונד, שדגל בהתחדשות חיי היהודים על בסיס יסודות אנושיים כלליים ודבק בהשקפה אנטי-דתית. בנוסף, פעלו בעיירה סניפים של התנועה הציונית אשר רבים מבני הנוער נטלו חלק בפעילות החברתית העשירה שארגנו. השואה גדעה את החיים היהודיים במקום. לאחר השואה, חזרו לסטשוב מעטים מבני הקהילה ששרדו את השואה. החוזרים ראו שרכושם נבזז ובתיהם נלקחו. עם הזמן עזבו כולם את העיירה. רבים מהם נטלו חלק בהנצחת הקהילה ואנשיה ובאיסוף תרומות שיאפשרו סיוע, כלכלי ונפשי, לניצולי השואה יוצאי העיירה. עד היום מתקיימים בעיירה טקסי זיכרון ואירועים שמטרתם להנציח ולשמר את מורשתה של יהדות סטשוב.

תערוכה מקוונת  זו משרטטת את קורות הקהילה היהודית בסטשוב לפני המלחמה, במהלכה ואחריה. סיפורה של הקהילה מלווה בתצלומים מאוספי יד ושם ובעדויות של ניצולי שואה ילידי סטשוב, שסיפורם שזור בסיפורו של המקום. תערוכה זו מבקשת להנציח את זכרה של קהילה מלאת חיים, שהייתה ואינה עוד.