• Menu

 • Shop

 • Languages

 • Accessibility
Visiting Info
Opening Hours:

Sunday to Thursday: ‬09:00-17:00

Fridays and Holiday eves: ‬09:00-14:00

Yad Vashem is closed on Saturdays and all Jewish Holidays.

Entrance to the Holocaust History Museum is not permitted for children under the age of 10. Babies in strollers or carriers will not be permitted to enter.

Drive to Yad Vashem:
For more Visiting Information click here

Vymazat pamäť

Modelová hodina

Autori:  Mgr. Miriam Mouryc, Dr. Noa Mkayton

Preklad: PhDr. Alica Virdzeková

                   
Cieľová skupina: študenti vo veku 14 až 18 rokov, podľa zváženia  vyučujúceho aj mladší študenti                           

Doba trvania: jedna vyučovacia hodina

Ciele výuky:

zoznámiť študentov s vizuálnym materiálom a umožniť im spracovať
a vyjadriť pohľady na udalosti holokaustu

umožniť študentom zamyslieť sa nad možnosťami a spôsobmi pripomínania udalostí holokaustu v 21.storočí mladými Izraelcami

prinútiť študentov uvedomiť si pripomínanie histórie v ich vlastnom     kultúrnom kontexte

 

Pomôcky k realizácii:

Vzdelávací set pohľadníc Vymazať pamäť – PDF,

pred hodinou je treba vytlačiť na farebnej kopírke a zlepiť stranu s pohľadnicou a textom k sebe

Doporučujeme vzdelávací set pred použitím zalaminovať.

Počítač, projektor a pripojenie k internetu

 

Priebeh hodiny:

Úvod 

 1. Vyučujúci stručne zoznámi študentov so vzdelávacím setom Vymazať pamäť.
  Začínajúci izraelskí návrhári v rámci projektu navštevujú Pamätník obetí a hrdinov holokaustu Jad Vašem v Jeruzaleme. Študenti se tiež zúčastňujú na workshopoch, ktoré vedú pedagógovia z Jad Vašem priamo v priestoroch Neri Bloomfield School.
  Pohľadnice ukazujú individuálny vzťah umelcov k zložitým otázkám Šoa. Vyjadrujú osobné záujmy, provokatívne otázky, myšlienky zredukované na veľkosť pohľadnice.
   
 2. Vyučujúci rozdelí študentov do šiestich skupín a každá skupina dostane niekoľko pohľadníc a otázky, s ktorými bude pracovať. Študenti pracujú v skupinách po dobu 10-15 minút.

Rozdelenie do skupín je nasledujúce

Skupina 1
Skupina 2
Skupina 3
Skupina 4
Skupina 5
Skupina 6
Prezentácia