• Menu

  • Shop

  • Languages

  • Accessibility
Visiting Info
Opening Hours:

Sunday to Thursday: ‬09:00-17:00

Fridays and Holiday eves: ‬09:00-14:00

Yad Vashem is closed on Saturdays and all Jewish Holidays.

Entrance to the Holocaust History Museum is not permitted for children under the age of 10. Babies in strollers or carriers will not be permitted to enter.

Drive to Yad Vashem:
For more Visiting Information click here

Išsaugoti atmintį 

Metodinės rekomendacijos Tarptautinės Jad Vašem mokyklos mokymo priemonei

Tikslinė grupė: 14 - 18 metų moksleiviai, pirmų kursų studentai (mokytojo/ dėstytojo nuožiūra).
Trukmė: viena pamoka.
Numatomi rezultatai: moksleiviai susipažins su mokomąja medžiaga, kuri padės suvokti Holokausto temą ir turėti savo nuomonę apie įvykius, susijusius su Holokaustu;
Paskatins moksleivius susimąstyti apie XXI amžiaus jaunųjų izraeliečių galimybes ir būdus įamžinti istorijos įvykius;
Supažindins moksleivius su istorija naudojant kultūrinį kontekstą (šiuolaikinio meno kūrinių panaudojimas istorijos ir kitų dalykų pamokose);

Priemonės:
Mokymo priemonės: atvirukų komplektas „Išsaugoti atmintį“.
Kompiuteris, projektorius ir prieiga prie Interneto.

 

Įvadas
Mokytojas trumpai supažindina moksleivius su mokymo priemone  „Išsaugoti atmintį“.

Jaunieji Izraelio dizaino specialybės studentai lanko Jad Vašem Holokausto aukų ir didvyrių memorialą Jeruzalėje. Taip pat studentai dalyvauja seminaruose Holokausto tema Akademiniame WIZO centre Haifoje. Atvirukai atskleidžia individualų dailininkų požiūrį į sudėtingus Holokausto klausimus. Jie taikliomis, šiuolaikinėmis formomis, pateiktomis taupiu atviruko formatu, atspindi asmeninį santykį, kelia provokuojančius klausimus ir idėjas.

Suskirstymas į grupes:
Mokytojas suskirsto klasę į 5 grupes, kiekviena grupė gauna po keletą atvirukų su klausimais darbui. Mokiniai / studentai dirba grupėse 10 - 15 min.

Grupių prezentacijos klasėje.

Kiekviena grupė išsirenka grupės lyderį - pranešėją, kuris pristato darbo rezultatus visai klasei. Prezentacijos metu mokytojas parodo ekrane atvirukus, apie kuriuos kalbama, ir vadovauja diskusijai.
 

1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Klausimai apibendrinimui