• Menu

  • Shop

  • Languages

  • Accessibility
Visiting Info
Opening Hours:

Sunday to Thursday: ‬09:00-17:00

Fridays and Holiday eves: ‬09:00-14:00

Yad Vashem is closed on Saturdays and all Jewish Holidays.

Entrance to the Holocaust History Museum is not permitted for children under the age of 10. Babies in strollers or carriers will not be permitted to enter.

Drive to Yad Vashem:
For more Visiting Information click here

Úgy szerettem volna repülni mint egy pillangó!

A történet történelmi háttere

Ez a kis könyv Hana Gofrit tanuvallomása alapján készült az elemi iskolás tanulók számára. Hana Lengyelországban született, ahol 1939-ig a Második Világháború kitöréséig, élte vidám gyermekkorát. Biala Rawska kis városában békésen éltek együtt zsidó és legyel keresztény családok. Hana nagy szeretettel  emlékezik vissza erre a szép korszakra, mikor gondtalanul játszadozott a helyi lengyel gyerekekkel, s mikor szülei büszkélkedtek Hanalével aki folyékonyan szavalta a lengyel verseket. A németek bevonulásával Hanale életei is gyökerestől megváltozott: Zsidó családtagjait, a többi zsidó lakossal együtt gettóba zárták, az iskolából kitiltották, szüleivel bujdosni kényszerült, apját elvesztette, s a sok megpróbáltatás után végül is édesanyjával együtt megérte a felszabadulást. Hana ma Tel Avivban él fiával és unokáival együtt.

 

Pedagogiai feldolgozás

Pedagógia Koncepció

Ezt a történetet a fiatal korosztály számára lett dolgoztukfel, abból a pedagógia felfogásból kiindulva, miszerint, ebben a korban is lehet beszélni a Holokausztról, de nem a borzalmakat hangsúlyozva, hanem azokat a mozzanatokat bemutatva egy bizonyos személy történetében, melyek az életharcot mutatjákbe. Egyrészről a zsidó áldozat, másrészről a nem zsidó mentő emberi mivoltának megőrzésérét való küzdelmet tükrözi vissza. Az is fontos tényező, hogy a Holokauszttal először szembesülve, egy olyan történettel ismerkedjenek meg a ésmerkedjenek gyerekek, melyben a történet központjában álló elbeszélő, végülis megmenekült a haláltól. A tanuvallomás oly módon van feldolgozva, miszerint a történelmi adatokat minimálisan adagolja, és a személyes élményeketa gyermek szemszögeből világitja meg. Periodikus szempontból nem csak az 1933-1945 közötti időszakról beszélünk, hanemvégigkisérjük az áldozat történetét, a Holokauszt előtti időszaktól egészen a felszabadulás utáni új élet felépitéséig. Ennek keretében felvethetők olyan témák, vagy kérdések, mint a megaláztatás és kirekesztés hatása, a bujkálás és a menekülés lehetőségei, formái, veszélyei, mgmentők és mgmentettek nehézségei, a család szétomlása avagy összetartása. A könyv segitségével Hana Gofrit tanuvallomása interdiszciplináris módon mutatható be, melynek keretében amit a szöveg leir, azt a rajzok érzelmileg is kifejezik megközelitenek.

 

Didaktika

Tapaszatalatunk szerint e könyvet a gyerekekkel együtt ajánlatos feldolgozni, mielőtt önálló olvasmányként tüntetnénk fel. 
A tanitványok zsenge koránál fogva nagyon fontos a tanár kisérő s odafigyelő szerepe, miután a történetnek erős érzelmi hatásai lehetnek.

A történet a következő belső témákra van felbontva:

Boldog Gyermekkor, Amikor kitört a háború, A gettóban, A zsinagógában, Az iskolában, Kiűzve, Hová meneküljünk, Láthatatlanok, Lázadás,Hajszál hiján múlt, A Háború végén, Újra zsidók között, Útban Izrael felé.

A történetet fejezetenként, fokozatosan, és nem egyszerre mutatjuk be.

Egyes fejezeteket külön-külön is fel lehet dolgozni a tanitványokkal együtt.

Úgy a történelmi adatokat, mint az érzelmi kérdéseket, élményeket, mérsékelten, a tanitványok kora, felfogó és befogadó-képességükhöz idomitjuk.

A történetet Hana Gofritnak azzal a képével kezdjük, ahol a fiával és unokáival látható. Ez által a tanitvány egy pozitiv és megnyugtató kép alapján kezd megismerkedni a traumatikus témával, hiszen a történet hőse Hana, életben maradt. Ez után minden egyes fejezetet külön kezelünk.