• Menu

  • Shop

  • Languages

  • Accessibility
Visiting Info
Opening Hours:

Sunday to Thursday: ‬09:00-17:00

Fridays and Holiday eves: ‬09:00-14:00

Yad Vashem is closed on Saturdays and all Jewish Holidays.

Entrance to the Holocaust History Museum is not permitted for children under the age of 10. Babies in strollers or carriers will not be permitted to enter.

Drive to Yad Vashem:
For more Visiting Information

Шоа - Холокост

Как е било възможно това от човешка гледна точка?

Педагогически насоки за посещение с ученици на пътуващата изложба на Яд Вашем 

Образователна цел:
Чрез придобиване на знания, обмяна на напътствия между участниците и самостоятелно проведено изследване, методологиите, предадени тук, са насочени към: 1. Укрепване на компетентността и възможността за разказване; 2. Показване на значението на историческите следи в нашия живот и 3. Насърчаване на когнитивната емпатия.

  1. Учениците ще придобият основни исторически познания за главните събития и действащи лица на Холокоста. Ще се запознаят с принципа на хронологията и ще придобият представа за измеренията на Холокоста.
  2. Учениците ще могат да разбират и разказват отделни истории и да ги свързват с основния разказ за Холокоста.

  3. Учениците ще бъдат подкрепяни чрез емпатичен модел на обучение. Чрез изучаване на лични истории те ще могат да разберат, че Холокостът е история на хора и накрая ще могат да свържат историята със собствения си живот в настоящето.

Целева група:
Ученици на възраст 15 и повече години от формални и неформални образователни рамки

Продължителност на дейността:
Основна изложба:  90 – 120 минути.
Допълнителен проект по краезнание – дейност, допълваща учебните програми.

Структура на таблата:
Всяко табло (с изключение на табла 2, 15, 18 и 19) има идентична структура, подпомагаща педагогическата работа с изложбата.

- Мото – Заглавието посочва темата, която е изразена и в едно изречение
- Кратък текст с историческа информация
- Лични истории на жертвите и цитати

Описание на дейността:

Въведение (табло 2)  

Въведение (табло 2)

Животът на евреите между двете световни войни (табло 3)  

Животът на евреите между двете световни войни (табло 3)

Работа с изложбата (табла 4-14; 16 и 17)  

Работа с изложбата (табла 4-14; 16 и 17)

Самопозициониране  

Самопозициониране

Заключителна дискусия  

Заключителна дискусия
Previous Next