לומדים לבגרות בהיסטוריה עם יד ושם

ברוכים הבאים לסביבת הלמידה "לומדים לבגרות" של בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ביד ושם.

לומדים לבגרות עם יד ושם - מרחב למידה מקוון

לומדים לבגרות עם יד ושם - מרחב למידה מקוון

בסביבת הלמידה שלפניכם תוכלו למצוא חומרים בהתאם למיקוד העדכני עבור תלמידי כיתות יא' הנבחנים לבגרות בהיסטוריה לשנת תשפ"ב – טוטליטריות, אנטישמיות, מלחמת העולם השנייה והשואה. תוכלו למצוא כאן את הפירוט של הנושאים לשנה זו.

בסביבה שלפניכם תמצאו מגוון חומרים להוראת השואה ומלחמת העולם השנייה, שפותחו ביד ושם ומותאמים לנושאים שנבחרו השנה על ידי משרד החינוך. הסביבה מחולקת לשש חטיבות, לאורכן נעקוב אחר השתלשלות האירועים שהובילו אל רצח היהודים בתקופת השואה ואפשרו אותו. החומרים עוסקים במשטר הנאצי ומדיניותו האנטי יהודית, במהלכי מלחמת העולם השנייה שהשפיעו על מצבם של היהודים בארצות השונות, בדרכי ההתמודדות של היהודים באותן שנים ובתגובותיהם השונות של האוכלוסיות המקומיות, שהיו עדות לרדיפות ורצח היהודים.
הסביבה פותחה במערכת CLASS-E. כל מורה יכול לשלוח את התלמידים ללמוד דרך הסביבה ולענות על השאלות בעזרת נתוני הזיהוי של משרד החינוך.

כל הנושאים המופיעים במיקוד, נמצאים בסביבה שלפניכם, תחת אותה כותרת המופיעה במסמך. מוקדי הלימוד המופיעים כאן, לקוחים מתוך המסמך המפורט של משרד החינוך עבור בגרות תשפ"ב.

כניסה לסביבה