לוגו יד ושם

ספריית מקורות ראשוניים מותאמים לנושאי הבגרות בהיסטוריה

טוטליטריות, אנטישמיות, מלחמת העולם השנייה והשואה

במאגר שלפניכם תוכלו למצוא מקורות ראשוניים בהתאם למיקוד העדכני עבור תלמידי כיתות יא' הנבחנים לבגרות בהיסטוריה לשנת תשפ"ד.

בכל אחת מ-11 החטיבות תוכלו להתמקד בכל אחד מהנושאים הנלמדים בה, או לבחור בסוגה של המקור הראשוני, כגון: תצלום, תעודה יהודית, תעודה נאצית, יומן וכד'.

מקורות ראשוניים הינם בעלי תפקיד מרכזי בלימוד תולדות השואה, לא רק משום שהם נותנים תוקף למאורעות ההיסטוריים, אלא בעיקר מפני שהם מאפשרים תשומת לב לפרטים. במפגש הבלתי אמצעי בין התלמיד למקורות מגוונים בני הזמן, מתגלה הפרספקטיבה של הסביבה. מתוך המקורות הראשוניים עולים רגשות שונים ומנגד מתגלים גם הניסיונות לפרש את המציאות הכאוטית והמאיימת, ההתמודדות עם הקשיים והדילמות שליוו אותה. במקביל לכך, המקורות מאפשרים לנו לימוד בזמן אמת על התפתחות הפיתרון הסופי, ועל האכזריות של המבצעים ועוזריהם במסגרת תכנית זו.

אנו ממליצים ללמוד בכיתה עם המקורות הראשוניים, הן בעבודה פרטנית, הן בעבודה קבוצתית, אולם חשוב שהמורה יעמוד בשיעור על משמעות התעודה או התצלום שאליהם נחשפים התלמידים.

פירוט הנושאים לבגרות מתוך אתר משרד החינוך | מוקדי הלימוד מתוך אתר משרד החינוך | תמיכה, ייעוץ והכוונה | בשבילי הזיכרון - תכנית חינוכית בנושא השואה

האידיאולוגיה הנאצית, האנטישמיות המודרנית ומרכזיות השאלה היהודית באידיאולוגיה זו

האידיאולוגיה הנאצית, האנטישמיות המודרנית ומרכזיות השאלה היהודית באידיאולוגיה זו

המעבר של גרמניה מדמוקרטיה לנאציזם – בניית המשטר הנאצי, המדיניות כלפי היהודים

המעבר של גרמניה מדמוקרטיה לנאציזם – בניית המשטר הנאצי, המדיניות כלפי היהודים

מלחמת העולם השנייה: מהלכים עיקריים ו"הסדר החדש"

מלחמת העולם השנייה: מהלכים עיקריים ו"הסדר החדש"

הקמת הגטאות - פולין

הקמת הגטאות - פולין

הקשר בין תחילת ההרג ההמוני למלחמה בברית המועצות

הקשר בין תחילת ההרג ההמוני למלחמה בברית המועצות

השלבים בביצוע "הפתרון הסופי"

השלבים בביצוע "הפתרון הסופי"

דילמות ודרכי התמודדות של היודנראטים בגטאות במזרח אירופה בזמן ביצוע "הפתרון הסופי"

דילמות ודרכי התמודדות של היודנראטים בגטאות במזרח אירופה בזמן ביצוע "הפתרון הסופי"

דרכי הלחימה של היהודים בזמן ביצוע "הפתרון הסופי": המרד בגטאות

דרכי הלחימה של היהודים בזמן ביצוע "הפתרון הסופי": המרד בגטאות

לוחמים יהודים בצבאות בעלות הברית

לוחמים יהודים בצבאות בעלות הברית

יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה

יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה

יחס האוכלוסייה בארצות הכיבוש ליהודים בזמן ביצוע "הפתרון הסופי"

יחס האוכלוסייה בארצות הכיבוש ליהודים בזמן ביצוע "הפתרון הסופי"

בשבילי הזיכרון - תכנית חינוכית בנושא השואה

בשבילי הזיכרון - תכנית חינוכית בנושא השואה