• زبان

نیکوکار جامعه بشری - ید و شم

هولوکاست

هولوکاست

هولوکاست - قتل عام شش میلیون یهودی توسط آلمان های نازی و هم پیمانانشان .
آزار  یهودیان به دست نازی ها  در سال 1933 آغاز شد، اما قتل عامشان در طول جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. در مدت چهار سال و نیم، نزدیک به  شش میلیون یهودی در سراسر اروپا به قتل رسیدند.  در نقطه اوج این قتل عام، به مدت  250 روز از آوریل تا نوامبر سال 1942، دو میلیون و نیم یهودی اعم از مردان، زنان، سالخوردگان و خصوصأ کودکان، قتل عام شدند.
ادامه مطلب...

درباره ید و شم

درباره ید و شم

درباره ید و شم

ید و شم به حکم مجلس اسرائیل در سال 1953 میلادی پایه گذاری شده است.  از آن زمان ید و شم مسئولیت ثبت تاریخچه قوم یهود در دوره هولوکاست و جاودان سازی سرگذشت و یاد هر یک از قربانیان این دوره را به عهده داشته و همچنین وظیفه دارد که این میراث را به نسل های آینده بسپارد. ید و شم مقید به چهار رکن اصلی یاد بود میباشد: جاودان سازی, مستند سازی, تحقیق, آموزش و پرورش.

نیکوکاران جامعه بشری

نیکوکاران جامعه بشری

ید و شم به هدف گرامی داشتن یادبود شش میلیون قربانی یهودی در هولوکاست تاسیس گشت. یکی از مهمترین وظایف ید و شم ابراز سپاسگزاری ملت یهودی و کشور اسرائیل از غیریهودیانی است که جان خود را به خطر انداختند تا یهودیان را در هولوکاست نجات دهند. در سال 1963، سازمان یادبود پروژه ای بین المللی دایر نمود که هدف آن اعطای نشان های افتخار "نیکوکار جامعه بشری" به معدود افرادی است که در تاریکترین دوران تاریخ به کمک قوم یهود شتافتند.

مولتی مدیا