שאלות יסוד ללימוד נושאי גרמניה הנאצית, מלחמת העולם השנייה והשואה