המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

קישקונדורוז'מה (Kiskundorozsma)

מקום לפני המלחמה: עיירה במחוז צ'ונגרד (Csongrád), הונגריה

בינואר 1941, במיפקד האוכלוסין הארצי האחרון שנעשה בהונגריה לפני הכיבוש הגרמני, נמנו בקישקונדורוז'מה 37 יהודים ושיעורם באוכלוסייתה היה פחות מאחוז אחד.
הצבא הגרמני כבש את הונגריה ב-19 במארס 1944. המנגנון המינהלי ההונגרי נותר על כנו גם לאחר הכיבוש, והיהודים רוכזו בגטאות וגורשו על-פי הוראות וצווים של רשויות השלטון ההונגרי, המרכזי והמקומי. ב-6 במאי 1944 הורה סגן הממונה על מחוז צ'ונגרד, אנדור דובאי (Andor Dobay), להקים גטאות במחוזו, ובעקבות צו זה הוקם גטו קישקונדורוז'מה. בגטו רוכזו יהודי העיירה וכן יהודים מנפת קישקונדורוז'מה, 85 נפשות בסך הכל.
ב-16 ביוני 1944 הועברו היהודים למרכז השילוח שבבית החרושת לגפרת הנחושת בקצ'קמט* (Kecskemet), ומשם גורשו לאושוויץ בשני טרנספורטים שיצאו ב-27 וב-29 ביוני 1944.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog