תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

ארצ'י (Ercsi)

מקום לפני המלחמה: עיירה במחוז פייר (Fejér), הונגריה

בינואר 1941, במיפקד האוכלוסין הארצי האחרון שנעשה בהונגריה לפני הכיבוש הגרמני, נמנו בארצ'י 111 תושבים יהודים – כשני אחוזים מכלל אוכלוסייתה. רובם היו סוחרים, אחדים מהם היו בעלי אדמות. הקהילה היהודית בעיר השתייכה לזרם הנֵאולוגי.
הצבא הגרמני כבש את הונגריה ב-19 במרס 1944. על-פי מיפקד שנעשה בשבוע השני של אפריל 1944 השתייכו לקהילה הנאולוגית של ארצ'י 102 יהודים.
המנגנון המינהלי ההונגרי נשאר על כנו גם לאחר הכיבוש הגרמני, והיהודים רוכזו בגטאות וגורשו על סמך תקנות וצווים של רשויות השלטון ההונגרי, המרכזי והמקומי. ב-16 במאי 1944 הוקם הגטו בארצ'י. סגן הממונה על המחוז, אנדור טאיס (Andor Thaisz), התרברב שלא היה נוצרי אחד במחוזו שנאלץ לעקור מביתו. 170 יהודים מארצ'י וסביבותיה אולצו לעבור לבתים שסומנו בכוכב צהוב והוטל עליהם עוצר בין השעות שמונה בערב לחמש בבוקר.
בראשית יוני 1944 הועברו יהודי ארצ'י למרכז שילוח בבית החרושת ללבנים בסקשפהרוור (Szekesfehervar), וב-14 ביוני 1944 הם גורשו משם לאושוויץ.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog