המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

צ'רטוריסק (Czartorysk)

אוקראינית: Chartoryis’k; רוסית: Chartoryisk

מקום לפני המלחמה: עיירה בנפת לוצק (Łuck), מחוז וולין (Volhynia),, פולין
מקום בזמן המלחמה: רייכסקומיסריאט אוקראינה

בין שתי מלחמות העולם חיו בצ'רטוריסק כ-300 יהודים שהיו כשמינית אוכלוסייתה. אין בידינו נתונים על מקורות פרנסתם. בעיירה היו מורים פרטיים ליהדות ולעברית.
לאחר כיבושה בידי הסובייטים בספטמבר 1939 התיישבו בצ'רטוריסק מאות פליטים.
הגרמנים כבשו את צ'רטוריסק ב-28 ביוני 1941. יהודי העיירה רוכזו בגטו פתוח ונשלחו לעבודות כפייה מחוץ לעיירה.
גטו צ'רטוריסק חוסל ב-24 באוגוסט 1942. עשרה יהודים ברחו וניצלו.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog