המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

צ'פרג (Csepreg)

מקום לפני המלחמה: עיירה במחוז שופרון (Sopron), הונגריה

בינואר 1941, במיפקד האוכלוסין הארצי האחרון בהונגריה לפני הכיבוש הגרמני, נמנו בצ'פרג 55 תושבים יהודים ושיעורם בכלל אוכלוסייתה היה כאחוז וחצי. רובם היו סוחרים ובעלי מלאכה. הקהילה היהודית בצ'פרג הייתה עד 1925 קהילה נאולוגית, ואז הצטרפה לזרם האורתודוקסי.
הצבא הגרמני כבש את הונגריה ב-19 במרס 1944. מנגנון המינהל ההונגרי נותר על כנו גם לאחר הכיבוש, והיהודים רוכזו בגטאות וגורשו על-פי הוראות וצווים של רשויות השלטון ההונגרי, המרכזי והמקומי. ב-14 במאי 1944 הוקם גטו צ'פרג בקרבת בית הכנסת. נוסף על יהודי העיירה -רוכזו בו גם יהודים מנפת צ'פרג. בראש הגטו הועמד הרב יחזקאל שרגא כץ (שמו במקורות ההונגרים: איזידור מושקוביץ)
הגטו חוסל ב-15 ביוני 1944, בפקודתו של אנטל רופרכט (Antal Rupprecht), הממונה על מחוז שופרון; בהוראתו הועברו תושבי הגטו למרכז השילוח בשופרון, וב-5 או ב-6 ביולי 1944 גורשו משם לאושוויץ.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog