המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

צ'לדז' (Czeladź)

מקום לפני המלחמה: עיר בנפת בנדז'ין (Będzin), מחוז קילצה (Kielce), פולין
מקום בזמן המלחמה: שלזיה עילית

בין שתי מלחמות העולם חיו בצ'לדז' כ-1,100 יהודים שהיו כחמישה אחוזים מאוכלוסייתה. רובם התפרנסו ממסחר וממלאכה. בעיר פעל בנק יהודי ששירת בעיקר את בעלי המלאכה והסוחרים היהודים. בעיר פעלו סניפים של מפלגות ציוניות והיו בה כמה חצרות חסידים.
הגרמנים כבשו את צ'לדז' ב-5 בספטמבר 1939. בנובמבר 1939 פרסם ה"צנטרלה" בסוסנובייץ (Sosnowiec) את הוראת הגרמנים ליהודי צ'לדז' לשאת סרט זרוע שעליו מגן דוד. באותו חודש הוקם בצ'לדז' יודנרט מקומי של שישה חברים בראשותו של הירש נוסבוים והוכפף לצנטראלה.
במאי 1940 החרימו הגרמנים את רכוש היהודים, חנויותיהם ודירותיהם. ביולי 1940 נערך רישום של כל היהודים בעיר. עשרות צעירים יהודים נשלחו לעבודות בקטוביצה (Katowice). מאוקטובר 1940 ועד יוני 1941 גייס היודנרט עוד מאות יהודים מצ'לד'ז לעבודת כפייה באזור. בסוף 1940 היו בעיר 1,294 יהודים.
בתחילת 1942 הוקם בצ'לדז' גטו בשני רחובות. הגטו לא גודר, אך היציאה ממנו הותרה רק לעשרות העובדים שיצאו יום-יום לעבודה בצ'לדז' ובבנדז'ין.
במאי 1942 גירשו אנשי שירות הסדר היהודי של הצנטרלה כ-800 מיהודי הגטו לבנדז'ין, ומשם הם גורשו לאושוויץ. היהודים שנשארו בגטו עבדו בבנדז'ין.
במאי 1943 גורשו שאר יהודי הגטו לבנדז'ין ומשם לאושוויץ, למעט כמה עשרות מהם שנשלחו למחנות עבודה.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog