המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

פסקוב (Pskov)

מקום לפני המלחמה: עיר נפה במחוז לנינגרד (Leningrad), ברה"מ/הפדרציה הרוסית
מקום בזמן המלחמה: תחום הממשל הצבאי הגרמני בברית-המועצות

ערב מלחמת העולם השנייה התגוררו בפסקוב כ-1,100 יהודים, כשני אחוזים מאוכלוסייתה. ב-1929 נרצח על רקע אנטישמי נער יהודי בידי שני פועלים. בפסקוב פעלו בית ספר יסודי וגימנסיה ביידיש.
פסקוב נפלה בידי הגרמנים ב-9 ביולי 1941. ככל הנראה הצליחו כמחצית תושביה היהודים להימלט ממנה או להתפנות מזרחה. היהודים שנותרו בעיר, כ-500 בני אדם, חויבו לשאת טלאי בצורת מגן דוד על החזה והגב.
באוגוסט 1941 הוקם בפסקוב גטו ורוכזו בו יותר מ-1,000 יהודים, תושבי העיר והסביבה. הגטו חוסל בינואר-פברואר 1942, כשהוצאו ממנו תושביו ונורו למוות סמוך לעיר. אחרוני היהודים בפסקוב, רופאים שהועסקו בבית חולים של שבויי מלחמה, נרצחו ביוני 1942.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog