תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

אנדרוד (Endrőd)

מקום לפני המלחמה: עיירה במחוז בקש (Békés), הונגריה

בינואר 1941, במיפקד האוכלוסין הארצי האחרון שנעשה בהונגריה לפני הכיבוש הגרמני, נמנו באנדרוד 91 תושבים יהודים – כאחוז אחד מכלל אוכלוסייתה. רובם היו סוחרים ובעלי מלאכה. הקהילה היהודית בעיירה השתייכה לזרם הנֵאולוגי.
הצבא הגרמני כבש את הונגריה ב-19 במרס 1944. על-פי נתוני מיפקד שנעשה בשבוע השני של אפריל 1944 היו בקהילה הנאולוגית של אנדרוד 78 יהודים.
המנגנון המינהלי ההונגרי נותר על כנו גם לאחר הכיבוש, והיהודים רוכזו בגטאות וגורשו על סמך תקנות וצווים של רשויות השלטון ההונגרי, המרכזי והמקומי. במאי 1944 רוכזו יהודי אנדרוד בדיר כבשים. משם הם נלקחו למחסן העצים גרוס (Grosz) שנתחם והוגדר הגטו המקומי. כעבור זמן מה שולחו לגטו ג'ומה (Gyoma) ומשם, ב-25 ביוני 1944, הועברו עם עוד יהודים ממקומות אחרים למרכז השילוח של סולנוק (Szolnok). רובם גורשו עוד באותו היום לשטרסהוף (Strasshof) שבאוסטריה, והנותרים גורשו לאושוויץ.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog