המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

מיקשביץ' (Mikaszewicze)

בלרוסית: Mikashevichy; רוסית: Mikashevichi

מקום לפני המלחמה: עיירה בנפת לונינייץ (Łuniniec), מחוז פולסיה (Polesye), ברה"מ/בלרוס
מקום בזמן המלחמה: רייכסקומיסריאט אוקראינה

בין שתי מלחמות העולם חיו במיקשביץ' כ-400 יהודים – כרבע אוכלוסייתה. מקצת היהודים התפרנסו מעבודה בבית חרושת ללבידים, והשאר – ממסחר זעיר וממלאכה. בשל קרבתה של העיירה לגבול הסובייטי הגביל השלטון הפולני את הפעילות החברתית והמפלגתית. בקהילת מיקשביץ' היה סניף של קק"ל.
אין פרטים על קורות יהודי המקום בימי הכיבוש הסובייטי (ספטמבר 1939 עד יוני 1941).
הגרמנים כבשו את האזור ביוני 1941. יהודי מיקשביץ' רוכזו בגטו לא מגודר, וחויבו בעבודת כפייה ובתשלומי כופר.
ב-6 באוגוסט 1942 נרצחו כל יהודי מיקשביץ' מחוץ לעיירה.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog