המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

מיישגולה (Mejszagoła)

ליטאית: Maišiagala

מקום לפני המלחמה: עיירה בנפת וילנה, מחוז וילנה, פולין
מקום בזמן המלחמה: רייכסקומיסריאט אוסטלנד

בין שתי מלחמות העולם חיו במיישגולה כ-700 יהודים – כשליש תושביה. רובם התפרנסו מחקלאות, ממלאכה וממסחר. בסוף 1939, כשעבר מחוז וילנה לשלטון ליטא, ערכו ליטאים אנטישמים פוגרום ביהודי מיישגולה, פצעו אחדים מהם ובזזו רכוש. עם סיפוח ליטא לברית-המועצות ביוני 1940 שבו הסובייטים לשלוט במיישגולה למשך כשנה.
עם נסיגת הסובייטים בסוף יוני 1941 שוב ערכו ליטאים פוגרום ביהודי מיישגולה. לאחר כיבוש מיישגולה בידי הגרמנים גויסו היהודים לעבודת כפייה ומשקיהם החקלאיים הוחרמו.
בסוף יולי 1941 רוכזו היהודים בגטו בשכונת עוני בעיירה. הם חויבו בתשלומי דמי כופר ונצטוו להקים יודנרט לצורך גיוס עובדי כפייה יהודים.
הגטו חוסל ב-28 בספטמבר 1941. תושביו הולכו לכפר הליטאי וילנובה (Wilanowa), וכעבור ימים אחדים רצחו אותם שם שוטרים ליטאים וגרמנים. יהודים מעטים הצליחו להימלט.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog