המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

מגנושב (Magnuszew)

מקום לפני המלחמה: עיירה בנפת קוז'יניצה (Kozienice), מחוז קילצה (Kielce), פולין
מקום בזמן המלחמה: גנרלגוברנמן, מחוז רדום

אחרי מלחמת העולם הראשונה חיו במגנושב כ-750 יהודים – כמחצית אוכלוסייתה. הם התפרנסו ממסחר זעיר וממלאכה.
הגרמנים כבשו את מגנושב בספטמבר 1939, והחלו לחטוף יהודים לעבודת כפייה. במרס 1941 הוקם במגנושב גטו פתוח ושוכנו בו כ-1,200 יהודים ממגנושב ומכפרי הסביבה.
בתחילת ספטמבר 1942 הועברו יושבי גטו מגנושב לגטו קוז'ניצה (Kuźnica), וב-29 בספטמבר 1942 גורשו משם לטרבלינקה.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog