המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

חוץ' (Chocz)

מקום לפני המלחמה: כפר בנפת קליש (Kalisz), מחוז לודז' (Łódż), פולין
מקום בזמן המלחמה: ורטלנד

במרס 1940 הוקם בחוץ' גטו ושוכנו בו עשרות יהודים בלבד. במרס 1941 חוסל הגטו. 39 יהודים הועברו מחוץ' לגטו קוז'מינק (Koźminek), וגורלם היה כגורל יהודי המקום.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog