המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

חודל (Chodel)

מקום לפני המלחמה: עיירה בנפת לובלין (Lublin), מחוז לובלין, פולין
מקום בזמן המלחמה: גנרלגוברנמן, מחוז לובלין

לפני מלחמת העולם השנייה חיו בחודל כ-770 יהודים – כמחצית תושביה. הם התפרנסו ממסחר זעיר וממלאכה.
הגרמנים כבשו את חודל באמצע ספטמבר 1939, ומיד החלו בשילוחים לעבודת כפייה. בדצמבר 1939 הובאו לחודל 776 יהודים מפולווי (Pulawy). בתחילת 1940 שולחו כ-300 מיהודי חודל לעבודה ביוזפוב (Jozefow). באוגוסט 1940 הגיעו לחודל 160 יהודים מכפרים קטנים בסביבה, ובמרס 1941 הגיעו לעיירה יותר מ-800 יהודים מלובלין ומקרקוב. באמצע 1941 הגיע מספר היהודים בחודל ל-1,655. ככל הנראה כבר היה באותה העת גטו בחודל, אך אין לנו מידע על תאריך הקמתו.
בראשית מאי 1942 רצחו הגרמנים מאות מיהודי חודל. השאר הועברו לגטו אוֹפּוֹלֶה (Opole), ועם יהודי אופולה גורשו משם לסוביבור ב-5 או ב-12 במאי 1942. ב-28 ביוני 1942 הגיעו מבלז'ץ לחודל כמה יהודים מגרמניה.
ב-21 בספטמבר 1942 גורשו אחרוני היהודים בחודל למחנה ההשמדה בלז'ץ.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog