המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

ז'גוב (Rzgów)

מקום לפני המלחמה: עיירה בנפת לודז' (Łódź), מחוז לודז', פולין
מקום בזמן המלחמה: ורטלנד

בשנת 1921 ישבו בעיירה ז'גוב 93 יהודים, שהיו כחמישה אחוזים מכלל תושביה. היישוב היהודי הקטן לא קיים מוסדות קהילתיים עצמאיים.
ב-18-17 ביולי 1940 הוקם בז'גוב גטו כפרי, וגורשו אליו יהודים מן העיירות קונין (Konin), סלופצה (Slupca), גולינה (Golina), פיזדרי (פייזער; Pyzdry) וקלצ'ב (Kleczew). בין 9 ל-12 במרס 1941 גורשו מקצת יהודי הגטו לאיזביצה קויאווסקה (Izbica Kujawska).
באוקטובר 1941 נלקחו שאר יהודי הגטו ליערות קז'ימייז' ביסקופי (Kazimierz Biskupi), הוכנסו לבורות סיד לא כבוי ונקברו חיים.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog