תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

הושץ' (Hoszcza)

אוקראינית: Hoshcha; רוסית: Goshcha

מקום לפני המלחמה: עיירה בנפת רובנה (Równe), מחוז וולין (Volhynia), פולין
מקום בזמן המלחמה: רייכסקומיסריאט אוקראינה

בין שתי מלחמות העולם חיו בהושץ' כ-800 יהודים – כשליש תושביה. היו ביהודי הושץ' סוחרים זעירים וגדולים, בעלי מלאכה וכמה בעלי טחנות קמח. היהודים הסתייעו בשתי קופות גמ"ח.
בעיירה פעלו מפלגות ותנועות נוער ציוניות, בית ספר של רשת "תרבות", גן ילדים יהודי וספרייה יהודית.
בשבוע הראשון של ספטמבר 1939 התרכזו בהושץ' פליטים יהודים רבים שברחו מרובנה.*
אין מידע על יהודי הושץ' בימי השלטון הסובייטי (מספטמבר 1939 ועד יוני 1941).
ב-29 ביוני 1941 נהרגו 165 יהודים בהפצצות הגרמנים. ב-4 ביולי 1941 כבשו הגרמנים את הושץ'. יהודים נחטפו לעבודת כפייה בעיירה ובסביבתה ועשרה מהם נרצחו בעת עבודתם. מתחילת הכיבוש חויבו היהודים לשאת סרט זרוע ועליו מגן דוד, ומונה יודנרט של שבעה חברים, ששלושה מהם שימשו גם שוטרים.
חלק אחד של העיירה הוכרז גטו, אך לא הוקף בגדר.
יהודי הושץ' חוסלו בשלוש אקציות שנעשו בפיקודם של אנשי ס"ד מרובנה בידי שוטרים של משטרת העזר האוקראינית: ב-20 במאי 1942 נרצחו 400 יהודים, ב-25 בספטמבר 1942 נרצחו 350 יהודים, וב-14 בנובמבר 1942 נרצחו 123 יהודים. צעירים ניסו להתארגן למרי ולבריחה המונית, אך הדבר לא עלה בידם. כעשרים בעלי מקצועות נדרשים הושארו במעין מחנה עבודה, ונרצחו ב-17 ביולי 1943.
כמה עשרות יהודים ברחו בזמן האקציות, ועד סוף המלחמה שרדו מהם כעשרים.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog