תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

אוזדה (Uzda)

יידיש: אוזדֶה

מקום לפני המלחמה: עיירת נפה במחוז מינסק (Minsk), ברה"מ/בלרוס
מקום בזמן המלחמה: רייכסקומיסריאט אוסטלנד

ראשית המאה העשרים התגוררו באוזדה כ-2,000 יהודים – שני שלישים מכלל תושביה. בתקופת השלטון הסובייטי היו יהודים רבים בעלי מלאכה, וקצתם התארגנו בקואופרטיבים. יהודים אחרים היו לפקידים במוסדות סובייטיים, ואחדים עברו לעבוד בחקלאות. בשל תהליכי עיור ותיעוש הצטמצם מספר יהודים באוזדה, ובסוף שנות השלושים התגוררו בעיירה כ-1,100 יהודים, שהיו כשליש מתושביה. בעיירה פעלו "מועצה יהודית ממלכתית" ובית ספר שהתנהלו ביידיש.
הגרמנים כבשו את אוזדה ב-28 ביוני 1941. כחודש לאחר מכן רוכזו יהודי העיירה בגטו שהוקם בשני רחובות. כל היהודים בני עשר ומעלה הצטוו לשאת טלאי צהוב על החזה ועל הגב. הגטו גודר בתיל דוקרני ונאסר על היהודים לצאת מתחומו.
הגטו חוסל ב-17 באוקטובר 1941: כל תושביו הוצאו ממנו, והגרמנים, בסיוע משתפי פעולה מקומיים, ירו בהם למוות בקרבת העיירה. מספר הנרצחים באקציה זו, שנרצחו בה גם מאות יהודים מהסביבה, הגיע ל-1,740.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog