תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

דונפנטלה (Dunapentele)

מקום לפני המלחמה: עיירה במחוז פייר (Fejér), הונגריה

בינואר 1941, במיפקד האוכלוסין הארצי האחרון בהונגריה לפני הכיבוש הגרמני, נמנו בדונפנטלה 68 תושבים יהודים, ושיעורם באוכלוסייתה היה כשני אחוזים. הקהילה היהודית בעיירה השתייכה לזרם הנֵאולוגי.
הצבא הגרמני כבש את הונגריה ב-19 במרס 1944. על-פי מיפקד שנערך בשבוע השני של אפריל 1944 נמנו עם הקהילה הנאולוגית של דונפנטלה 72 יהודים.
המנגנון המינהלי ההונגרי נותר על כנו גם לאחר הכיבוש, והיהודים רוכזו בגטאות וגורשו על-פי צווים ותקנות של רשויות השלטון ההונגרי, המרכזי והמקומי. במאי 1944 רוכזו 165 מיהודי דונפנטלה והיישובים הסמוכים לה בגטו בטחנת קמח והוטל עליהם עוצר בין שמונה בערב לחמש בבוקר.
ב-6 ביוני 1944 הועברו תושבי הגטו למרכז שילוח במפעל לבנים בסקשפהרוור (Szekesfehervar), וב=14 ביוני 1944 הם גורשו משם לאושוויץ.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog