תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

דוברוש (Dobrush)

מקום לפני המלחמה: עיר נפה במחוז גומל, ברה"מ/בלרוס
מקום בזמן המלחמה: תחום הממשל הצבאי הגרמני בברית-המועצות

ערב פלישת גרמניה לברית-המועצות התגוררו בדוברוש כ-440 יהודים – כשלושה אחוזים מתושביה. בימי השלטון הסובייטי עסקו יהודים רבים במלאכה, וכמה מהם היו לפקידים במנגנון הסובייטי.
דוברוש נפלה בידי הגרמנים ב-28 באוגוסט 1941, ובשבועות שקדמו לכך הצליחו רוב תושביה היהודים לברוח לתוך ברית-המועצות. באוקטובר 1941 ערכו הגרמנים רישום של יהודי העיירה וציוו עליהם לשאת סרט צהוב על החזה ועל הגב.
בסוף אותו החודש רוכזו כל יהודי דוברוש וסביבתה בגטו שהוקם סמוך לעיר, בשני בניינים ששימשו את ההנהלה החקלאית הסובייטית של הנפה ואת תחנת השירות הטכני לטרקטורים ומכונות. על היהודים נאסר לצאת מחוץ לתחומי הגטו.
הגטו חוסל ב-21 בנובמבר 1941, כשנרצחו 108 תושביו לא הרחק ממנו.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog