תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

אודז'יבול (Odrzywół)

מקום לפני המלחמה: עיירה בנפת אופוצ'נו (Opoczno), מחוז לודז' (Łódź), פולין
מקום בזמן המלחמה: גנרלגוברנמן, מחוז רדום

בין שתי מלחמות העולם חיו באודז'יבול יותר מ-300 יהודים – כרבע מתושביה – ועסקו בעיקר במסחר ובמלאכה.
בראשית המלחמה נהרו לעיירה מאות פליטים יהודים. בסתיו 1941 קבעו השלטונות הגרמניים גטו באזור מצומצם בקצה העיר ודחסו לתוכו יותר מ-700 יהודים בצפיפות גדולה – 13-12 נפשות בחדר. את מקצת תושבי הגטו שילחו הגרמנים למחנות עבודה.
הגטו חוסל ב-20 באוגוסט 1942; יושביו שולחו לגטו נובה מיאסטו (Nowe Miasto) שעל הנהר פיליצה (Pilica), ומשם שולחו כעבור כחודשיים למחנה ההשמדה טרבלינקה.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog