המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

גרודז'ייץ (Grodziec)

מקום לפני המלחמה: יישוב כפרי בנפת קונין (Konin), מחוז לודז' (Łódź), פולין
מקום בזמן המלחמה: ורטלנד

Poland ,Grodziec, גטו, חיפוש אחר יהודים. ארכיון יד ושם, 1597/203 Poland ,Grodziec, גטו, חיפוש אחר יהודים. ארכיון יד ושם, 1597/203

בנובמבר-דצמבר 1939 גורשו לגרודז'ייץ יהודי העיירה ריחוול (Rychwal) הסמוכה.
ב-18-17 ביולי 1941 הוקם בגרודז'ייץ גטו כפרי ורוכזו בו יהודים מנפת קונין ומיישובי הסביבה. התנאים בגטו היו קשים, ובגלל הצפיפות והיעדר התנאים הסניטריים פשׂו בו מגֵפות. לפיכך התירו ליהודים למצוא מקום לינה אצל האיכרים, באסמים ובגרנות. יהודי הגטו לא היו מנותקים מהאוכלוסייה הפולנית, והיו יוצאים לכפרי הסביבה כדי להשיג מזון ולעבוד שם במלאכות למיניהן ובעבודות חקלאיות.
ב-9 במרס 1941 העבירו הגרמנים את מקצת היהודים מגרודז'ייץ לגטו לודז'; הגברים הצעירים נותרו שם, ואילו השאר שולחו לאיזביצה לובלסקה (Lubelska Izbica), ליוזפוב לובלסקי (Jozefow Lubelski) ולקרסניסטב (Krasnystaw) שליד לובלין ונרצחו ב-1942 ביער סמוך ליוזפוב לובלסקי.
היהודים שנותרו בגטו גרודז'ייץ נרצחו באוקטובר 1941 ביערות קז'ימייז' ביסקופי (Kazimierz Biskupi).

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog