המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

שופרון (Sopron)

בפי היהודים: אודנבורג

מקום לפני המלחמה: בירת מחוז, הונגריה

Hungary ,Sopron, אטימת פתח בית בגטו.
<br>
ארכיון יד ושם, 1249/25 Hungary ,Sopron, אטימת פתח בית בגטו.
ארכיון יד ושם, 1249/25

Hungary ,Sopron, העברת חפצי יהודים לגטו, 1944.
<br>
ארכיון יד ושם, 1447/2 Hungary ,Sopron, העברת חפצי יהודים לגטו, 1944.
ארכיון יד ושם, 1447/2

Hungary, Sopron, שער הכניסה לגטו, 1941. ארכיון יד ושם, 1447/8 Hungary, Sopron, שער הכניסה לגטו, 1941. ארכיון יד ושם, 1447/8

בינואר 1941, במיפקד האוכלוסין הארצי האחרון בהונגריה לפני הכיבוש הגרמני, נמנו בשופרון 1,861 יהודים ושיעורם בכלל אוכלוסייתה, שהייתה גרמנית ברובה, היה כארבעה אחוזים. רוב היהודים היו סוחרים ובעלי מלאכה. בעיר פעלו היו שתי קהילות יהודיות, נאולוגית ואורתודוקסית, והיו בה בית ספר יסודי יהודי ואגודות חברתיות ודתיות. הקהילה האורתודוקסית קיימה תלמוד תורה וישיבה. בשנת 1941 גויסו גברים יהודים לשירות עבודת כפייה במסגרת צבא הונגריה.
הצבא הגרמני כבש את הונגריה ב-19 במרס 1944. קצין ס"ס שבא לשופרון מסקשפהרוור (Székesfehérvár) ב-7 באפריל זימן אליו את מנהיגי הקהילה הנאולוגית והקהילה האורתודוקסית וציווה עליהם לפזר את מוסדות הקהילות ולהקים "מועצת זקנים" של חמישה חברים. מכיוון שאיש ממנהיגי הקהילות לא התנדב לשמש נשיא המועצה היהודית, מינה הקצין לתפקיד את סוחר הבדים זיגמונד רוזנהיים. בהתאם לצו של הממונה על מחוז שופרון, אנטל רופרכט (Antal Rupprecht), מונה למועצה היהודית גם היהודי המומר בלה הסלר (Bela Hasler), כדי לייצג את האינטרסים של היהודים המומרים.
על-פי מיפקד שנערך בשבוע השני של אפריל 1944, השתייכו לקהילה הנאולוגית של שופרון כ-900 יהודים, ולקהילה האורתודוקסית השתייכו כ-600 יהודים.
המנגנון המינהלי ההונגרי נשאר על כנו גם לאחר הכיבוש, והיהודים רוכזו בגטאות וגורשו על סמך תקנות וצווים של רשויות השלטון ההונגרי, המרכזי והמקומי. באמצע מאי 1944 הקצו פקידי מינהל הונגרים שטח במרכז העיר להקמת הגטו. בגטו רוכזו 1,801 יהודים ועל העברתם לגטו הופקדה המועצה היהודית. באמצע יוני 1944 גויסו גברים מהגטו לשירות עבודת כפייה וכך ניצלו מגירוש מיָדי.
בבוקר 29 ביוני 1944 החלו ז'נדרמים הונגרים בפיקודו של קפיטן טקץ' (Takacs) בחיפוש אחר חפצי ערך מוסתרים, ושלושה ימים היו תושבי הגטו נתונים לעינויים ולחקירות אכזריות ומשפילות. לאחר החיפוש, החל ב-29 ביוני, הועברו היהודים למרכז השילוח בבניין חדר האוכל של המכללה הטכנולוגית בשופרון שעוד היה בשלבי בנייה ובבניין בית החרושת יעקובי (Jakobi) הסמוך. על-פי הצו של רופרכט מ-15 ביוני 1944 הועברו למרכז השילוח בשופרון גם יהודים מגטו צ'פרג (Csepreg), גטו צ'ורנה (Csorna) וגטו קפובר (Kapuvar) וגם עובדי כפייה בחופשה, ובסך הכל נכלאו שם 3,385 יהודים. הם התקיימו על מנות רעב של לחם יבש ומים שסופקו להם בבוקר ושעועית מבושלת במלח בצהריים ובערב.
כ-3,000 מהיהודים שרוכזו במרכז שילוח זה גורשו לאושוויץ ב-5 ביולי 1944. היתר, כ-385 יהודים, גורשו לשם למחרת היום, דרך שרוור (Sarvar) שבמחוז וש (Vas).

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog