המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

ריצ'יוול (Ryczywół)

מקום לפני המלחמה: כפר בנפת קוז'ייניצה (Kozienice), מחוז קילצה (Kielce), פולין
מקום בזמן המלחמה: גנרלגוברנמן, מחוז רדום

בין שתי מלחמות העולם מנתה הקהילה היהודית בריצ'יוול כ-80 נפש, ועד ספטמבר 1939 גדל מספר היהודים בכפר ל-135. צו של מיפקדת הנפה מ-22 בדצמבר 1941 הכריז על הכפר גטו שיועברו אליו יהודים מהכפרים הסמוכים.
יש שתי גרסאות על גורלם של יהודי המקום בימי הכיבוש הגרמני: על-פי אחת מהן גורשו יהודי ריצ'יבול לטרבלינקה ב-27 בספטמבר 1942; על-פי האחרת גורשו 69 מהם לסוביבור באוגוסט 1942, והיתר הועברו לגטו קוז'ייניצה וב-27 בספטמבר גורשו ממנו לטרבלינקה.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog