המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

רז'ב (Rzhev)

מקום לפני המלחמה: עיר נפה במחוז קלינין (Kalinin), ברה"מ/הפדרציה הרוסית
מקום בזמן המלחמה: תחום הממשל הצבאי הגרמני בברית-המועצות

ערב מלחמת העולם השנייה התגוררו ברז'ב כ-460 יהודים שהיו פחות מאחוז אחד מתושביה. רובם פונו ממנה מזרחה עוד קודם שנפלה בידי הגרמנים ב-14 באוקטובר 1941.
ב-13 בנובמבר 1941 הצטוו כל היהודים לשאת סרטי זיהוי. ככל הידוע באביב 1942 רוכזו כ-50 היהודים (כ-15 משפחות) שנשארו בעיר בגטו בבניין של גן ילדים לשעבר. בגטו פעל יודנרט בן שלושה חברים.
הגטו חוסל בקיץ 1942 ו- 38 תושביו נורו למוות.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog