המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

קרשניצ'ין (Kraśniczyn)

מקום לפני המלחמה: כפר בנפת קרסניסטב (Krasnystaw), מחוז לובלין (Lublin), פולין
מקום בזמן המלחמה: גנרלגוברנמן, מחוז לובלין

בין שתי מלחמות העולם חיו בקרשניצ'ין כ-450 יהודים – כמחצית אוכלוסייתו. הם התפרנסו מממסחר זעיר וממלאכה, וכל שלושים החנויות שבכפר היו בבעלות יהודים. בכפר פעלו קופת גמ"ח וחברת "ביקור חולים".
הגרמנים כבשו את קרשניצ'ין באמצע ספטמבר 1939. הם העבירו אותו לידי הסובייטים בתחילת אוקטובר 1939, אך כשנקבע הנהר בוג (Bug) קו הגבול בין אזורי הכיבוש של גרמניה וברית-המועצות בפולין, נסוגו הסובייטים והגרמנים שבו אליו.
ב-1940 נשלחה קבוצת צעירים מקרשניצ'ין למחנות עבודה באזור לובלין. בעקבות פלישת גרמניה לברית-המועצות ביוני 1941 הגיעו לקרשניצ'ין קבוצות גדולות של פליטים יהודים. במרס 1942 הגיעו כ-500 יהודים מסלובקיה, ובאפריל 1942 – קבוצה גדולה של מגורשים יהודים מאזורי מערב פולין שסופחו לרייך. באותה העת הוקם בקרשניצ'ין גטו, ושררו בו צפיפות גדולה ומחסור במזון.
ביוני 1942 גירשו אנשי ס"ס ויחידה של כוח עזר אוקראיני את יושבי גטו קרשניצ'ין– כ-2,000 בני אדם – למחנה ההשמדה בלז'ץ.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog