תמונות מאירועים

עצרת הפתיחה הממלכתית לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה 01/05/2019

תמונות נבחרות מן השנים האחרונות