תמונות מאירועים

עצרת הפתיחה הממלכתית לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה 11/04/2018

תמונות נבחרות מן השנים האחרונות