תמונות מאירועים

עצרת הפתיחה הממלכתית לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה 23/04/2017

תמונות נבחרות מן השנים האחרונות