יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ה

כאב השחרור והחזרה לחיים: 70 שנה לסיום המלחמה

תמונות מאירועים
עצרת הפתיחה הממלכתית לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה 15/04/2015

תמונות נבחרות מן השנים האחרונות