עצרת הפתיחה הממלכתית לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה 17/04/2023