עצרת הפתיחה הממלכתית לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה 27/04/2022