עצרת הפתיחה הממלכתית לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה 07/04/2021