השואה

מרכז המידע אודות השואה

השואה - הגדרה ודיון ראשוני

המונח המקראי העברי שואה, שמשמעו המקורי (מימה"ב ואילך) חורבן, החל לשמש בשפה העברית כבר משנות הארבעים המוקדמות כהגדרה המקובלת לרצח יהודי אירופה. המונח Holocaust שהחל לשמש בשנות החמישים כמושג המקביל בלועזית, מתייחס במקורו לקרבן כליל (קרבן הנשרף כולו על המזבח). הבחירה בשני מונחים אלו שמקורם דתי, מבטאת את ההכרה באופי ובממדים חסרי התקדים של האירוע. יש הרואים בשואה שם כולל לפשעים ולזוועות שחוללו הנאצים בשנות משטרם, ואחרים אף מרחיקים לכת ומשתמשים במונח גם ביחס למעשי רצח המוני נוספים. בגלל עניין זה, אנו רואים חשיבות לשימוש במונח העברי שואה Shoah גם בשפות לועזיות שבהן נעשה כבר שימוש רב במונח Holocaust. פרשנויות שונות לאירועים ההיסטוריים הללו הולידו מגוון מונחים נוספים אשר מעניקים לו משמעויות שונות: הרס Destruction (בו עשה נעשה שימוש בספרו של ראול הילברג), קטסטרופה Catastrophe (מונח שהיה בשימוש בעיקר בספרות המחקר ברוסיה הסובייטית) וחורבן או גזרות ת"ש - תש"ה (בעולם החרדי).

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog