השואה

מרכז המידע אודות השואה

חפצים

אמנות השואה נוצרה ברובה בידי אמנים יהודים, שחיו תחת משטר הכיבוש הנאצי בזמן מלחמת העולם השנייה בגטאות מדי אסיר, טלאי צהוב, תלושי מזון מהגטאות: חפצים שכאלו מספרים את סיפור השואה ללא מילים. באוסף החפצים של יד ושם מרוכזים אלפים רבים של חפצים שכאלו. רבים מהם נמסרו על ידי ניצולים שנשאו אותם עמם ולאורך כל חייהם, בתקופת השואה ואחריה. חפצים רבים אחרים שהובאו לאוסף הם חפצים שהותירו אחריהם קורבנות השואה, כך למשל אוסף של חפצים שנגזלו מיהודים איטלקים ערב גירושם. במרכז המידע מוצג מבחר מדגמי מאוסף זה.

בנושא זה קיימים במערכת המקורות הבאים:

חפצים 418
   
סה"כ 418
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog