השואה

מרכז המידע אודות השואה

יצירות אמנות

אמנות השואה נוצרה ברובה בידי אמנים יהודים, שחיו תחת משטר הכיבוש הנאצי בזמן מלחמת העולם השנייה בגטאות, במחבוא, ביערות, ובמחנות הריכוז. עדותם הנאמנה, האמיצה, והמרגשת מאפשרת לנו ולו לרגע אחד לגעת במציאות, שפעמים רבות כל-כך נאמר עליה, שאינה ניתנת לתיאור. השרבוטים, הרישומים והציורים אינם תיעוד, ואף לא כתב אישום, אלא בעיקרם מהווים עדות לאחת מצורות העמידה הנעלות ביותר; אלו הן מחוות התרסה המכריזות על ניצחון רוח האדם. יצירת אמנות בתנאים שבהם עצם מציאת כלי הציור וחומריו הייתה בבחינת הישג אדיר, ובתקופה שבה היו כל כוחות הנפש מכוונים בראש ובראשונה להישרדות, מלמדת על דחף היצירה שאינו בר-כיבוש. הדחף הזה היה עז כל-כך עד שגם בתנאים הקשים ביותר לא היה אפשר לדכא אותו. רבים שילמו על כך בחייהם. העובדה שיצירות אמנות אלה, שרבות מהן הוסתרו במקומות מחבוא, שרדו כנגד כל הסיכויים, מופלאה כשלעצמה. הצלתן תבעה מחויבות ואומץ לב, שבלעדיהם היצירות האלה לא היו מגיעות לאוסף המוזיאון שלנו.

אוסף אמנות השואה הקיים ב"יד ושם" הוא הגדול בעולם. בשנים האחרונות התרחב האוסף מכיוון חדש ומרגש. אמנים עכשוויים, בני הדור השני והשלישי לניצולי שואה, וכן אמנים שאין להם קשר אישי לתקופה האפלה הזו בתולדות המאה העשרים, משתמשים בכשרונותיהם האמנותיים, בדמיונם, בטכניקות עכשוויות, ובאמצעותם מתמודדים עם נושא השואה. אנו מאמינים שהביטויים האמנותיים האלה יאפשרו לדורות הבאים לשמור על שיח ושיג אינטלקטואלי עם מאורעות העבר, שאסור לנו לשכוח. מבחר ציורים ורישומים מן האוסף משולב במרכז המידע "אודות השואה".

בנושא זה קיימים במערכת המקורות הבאים:

יצירות אמנות 36
   
סה"כ 36
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog