השואה

מרכז המידע אודות השואה

מובאות מעדויות

ניצולי השואה הם המתווכים העיקריים שלנו לסיפור השואה. לעדויותיהם יש תפקיד מרכזי בהבנת אירועי השואה ומשמעותם. במקרים רבים עדויות אלו הן המקורות הבלעדיים לחורבן, אך מעבר לזאת העדויות מבטאות את נקודת המבט היהודית בשואה, וזאת להבדיל מתיעוד של מתכנני הרצח ומבצעיו. נוכח זאת מובן שעדויות הניצולים הן מקור הכרחי להבנה מעמיקה של השואה. העדות היא מקור היסטורי מיוחד בעל שני מאפיינים מרכזיים: ראשית, עדות מתבססת תמיד על דברים שהמספר חווה על בשרו וראה במו עיניו. שנית, העדות תמיד מסופרת בדיעבד וממרחק הזמן (וזאת להבדיל מדיווחים ותיעוד בזמן השואה). בעשורים האחרונים גוברת בעולם ההכרה בחשיבותן של עדויות ניצולים כמקור מרכזי להבנת השואה. יד ושם כמעט מראשיתו עוסק בגביית עדויות ופועל לאיסוף עדויות רבות ככל האפשר של ניצולי השואה. לא רק לשם המחקר ההיסטורי, אלא לשם הנצחת הסיפורים האישיים. בארכיון יד ושם מצויים כעת רבבות עדויות (מהן אלפי עדויות וידאו).

בנושא זה קיימים במערכת המקורות הבאים:

מובאות מעדויות 744
   
סה"כ 744
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog