השואה

מרכז המידע אודות השואה

השתלטות על חיי רוח - תעמולה, תרבות וחינוך ברייך השלישי

המשטר הנאצי הגיע לשליטה מוחלטת באמצעי התקשורת ההמוניים ועשה בהם שימוש נרחב להפצת תפישת עולמו בעזרת משרד ממשלתי מיוחד לענייני התעמולה. מערכת החינוך הגרמנית הוכפפה למסרים האידאולוגיים הנאצים ומוסדות החינוך העבירו את רעיונותיה לדור הצעיר גם דרך ארגוני הנוער. הנאצים אף השתלטו על מוקדי יצירת התרבות והאמנות בגרמניה וניסו לגייסם לשם הפצת מערכת הדימויים והסמלים הנאציים.

בנושא זה קיימים במערכת המקורות הבאים:

חפצים 16
   
סה"כ 16
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog