השואה

מרכז המידע אודות השואה

סיום שלטון החוק באמצעים "חוקיים"

ב-27 בפברואר הוצת בניין הרייכסטג בברלין. אירוע זה, שהנאצים האשימו בו את הקומוניסטים, שימש עבורם עילה להשעיית החופש הפוליטי בגרמניה וניתן לראותו כנקודת מפתח במעבר של המדינה ממשטר רב מפלגתי לדיקטטורה הכפופה למפלגה אחת ולאיש אחד. בסדרה של מהלכים פוליטיים, חוקים וצווים, שהתקבלו באווירה של טרור, הביאו הנאצים לביטולן של כל המפלגות האחרות ושמו קץ לחופש הדיבור וההתאגדות בגרמניה.

בנושא זה קיימים במערכת המקורות הבאים:

מובאות מן המחקר 1
ערכי לקסיקון 10
תצלומים 18
   
סה"כ 29
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog