השואה

מרכז המידע אודות השואה

לאחר השיחרור

חוויית השחרור נחוותה על ידי רבים מהניצולים כחוויה קשה. המעבר מהחיים תחת שלטון הטרור, האכזריות והרעב למציאות החדשה היה לעתים קרובות טראומטי. בשבועות הראשונים לשחרור מצאו את מותם רבבות ניצולים מתזונת יתר, ממגפות ומתשישות. רבים מהניצולים החלו להתמודד עם משמעותם הטרגית של אירועי השואה ועם אבדן בני משפחתם ומולדתם רק לאחר השחרור. ניצולים רבים ניסו לשוב בשבועות הראשונים שלאחר השחרור לקהילותיהם ולבתיהם. רובם הגדול לא הצליח למצוא שרידים של בני משפחתם, ולעתים אף נתקלו בגילויי איבה ואלימות.

בנושא זה קיימים במערכת המקורות הבאים:

חפצים 26
   
סה"כ 26
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog