השואה

מרכז המידע אודות השואה

העולם החופשי ובעיית ניצולי השואה

בחודשים האחרונים למלחמה שוחררו בזה אחר זה מחנות הריכוז הנאצים. אז נפגשו חיילי צבאות בעלות הברית עם אסירי המחנות ונחשפו באופן בלתי אמצעי לפשעי הנאצים. בעלות הברית החליטו לפעול להשבתם של מיליוני הפליטים שנעקרו מארצותיהם בתקופת המלחמה לארצות מוצאם. בשונה ממרבית הפליטים האחרים, סירבו רבבות ניצולי השואה לשוב לארצות מוצאם ובחרו להישאר במחנות העקורים ((Displaced Persons בגרמניה, באוסטריה ובאיטליה. מאוחר יותר הצטרפו אליהם כמאתיים אלף פליטים יהודים פולנים שהגיעו משטחי ברית המועצות.

לאחר תקופה ראשונה שבה חיו העקורים היהודים במחנות בתנאים קשים, פעלו השלטונות האמריקנים והבריטים לשיפור מצבם ואפשרו להם לכונן חיים קהילתיים אוטונומיים. הבעיה המרכזית שניצבה בפניהם הייתה רצונם של העקורים לעזוב את אדמת אירופה לארץ ישראל או לארצות המערב. הלחץ על ארצות המערב גבר על רקע סירובם של הבריטים לפתוח את שערי ארץ ישראל בפני הפליטים. במדינות העולם החופשי התקיימו דיונים ערים בשאלת מדיניות קליטת הפליטים. הקמת מדינת ישראל איפשרה את קליטתם של מרבית הפליטים בה, ובמקביל נעתרו מדינות המערב ובעיקר ארצות הברית לקלוט את הנותרים.

בנושא זה קיימים במערכת המקורות הבאים:

מובאות מן המחקר 12
מובאות מעדויות 4
ערכי לקסיקון 8
קטעים מיומנים, ספרי זיכרונות ומכתבים 1
תצלומים 18
   
סה"כ 43
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog