השואה

מרכז המידע אודות השואה

בעלות הברית בעת המלחמה

בעלות הברית האנטי נאציות, ובראשן בריטניה, ברית המועצות וארצות הברית – היו טרודות בתקופת השואה בראש ובראשונה במהלכי המלחמה. הבריטים ניהלו תחילה לבדם את המלחמה נגד הנאצים במשך שנה תמימה (1940/41) ואילו ברית המועצות הייתה נתונה מאוחר יותר לאיום קיומי של מלחמת ההשמד הנאצית ומיליונים מאזרחיה היהודים והלא יהודים נרצחו. גם אל מול ידיעות שהגיעו על רצח היהודים הייתה בדרך כלל התגובה שבעיה זו תיפתר עם הכרעתה של גרמניה הנאצית במלחמה. בפועל לא ננקטו שום יזמות צבאיות שנועדו למנוע או לעכב את ההשמדה. עם זאת, יזמות ולחצים דיפלומטיים שהגיעו בעיקר מצדה של ארה"ב והופעלו על גרורותיה של גרמניה או בעלות ברית שלה כמו רומניה והונגריה, הביאו בכל זאת לעיכוב ואף למניעת רציחתם של רבבות ואף מאות אלפי יהודים.

בנושא זה קיימים במערכת המקורות הבאים:

יצירות אמנות 3
   
סה"כ 3
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog