השואה

מרכז המידע אודות השואה

האוכלוסיות המקומיות ברייך, בארצות הכיבוש הגרמני ובארצות הלווין

חלק ניכר מהאוכלוסייה הגרמנית תמך באופן אקטיבי או פסיבי במשטר הנאצי, בעיקר כל עוד הוא נראה כסיפור הצלחה. מאוחר יותר, עם הסתמנות התבוסה במלחמה, הלכה תמיכה זו ונחלשה. מנקודת המבט של בני העמים שנכבשו על ידי הנאצים הייתה שואת היהודים רק אירוע אחד בתקופה שבה עבר עליהם סבל רב של מלחמה, עבודת כפייה, עקירה ושלטון כיבוש אכזרי. מיליונים מבני עמים אלה, בעיקר במזרח אירופה נרצחו על ידי הנאצים או נוצלו כעובדי כפייה.

בנושא זה קיימים במערכת המקורות הבאים:

מובאות מן המחקר 19
מובאות מעדויות 23
מקורות רשמיים 5
ערכי לקסיקון 56
קטעים מיומנים, ספרי זיכרונות ומכתבים 62
תצלומים 48
   
סה"כ 213
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog